Договір

ПРАВИЛА УЧАСТІ

1. Основні поняття та терміни

 • 1.1. «Організатор Програми лояльності «Водолій» (далі також – Організатор) ФОП Теребенець Василь
 • 1.2 «Програма лояльності «Водолій» (далі також – Програма) – комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати Винагороди, а під час проведення акцій (пропозицій) в рамках Програми – також Винагороди Акцій, Винагороди Пропозицій на умовах, визначених цими Правилами.
 • 1.3. «Учасник Програми» (Учасник, Персон) – фізична особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та участь якого підтверджена Організатором.
 • 1.4 «Ідентифікатор лояльності» – номер телефону та/або унікальний номер, який представлений у вигляді цифр чи записаний на пластиковий носій/картку, що видається Учасникам Програми Організатором чи від його імені на умовах, визначених Організатором. Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Балів Учаснику та визначення його права на участь в акціях (пропозиціях) в рамках Програми, на отримання Винагород, Винагород Акцій, Винагород Пропозицій.
 • 1.5 «Картка Учасника» – пластиковий носій, брелок або віртуальна картка на електронному носії, з унікальним номером – Ідентифікатором лояльності та/або номером телефона, який служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Балів Учаснику та визначення його права на участь в акціях (пропозиціях) в рамках Програми, на отримання Бонусів, Винагород, Винагород Акцій, Винагород Пропозицій.

 

1.6.1. «Картка Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів» – за замовчуванням, це електронний або пластиковий носій, технічні параметри якого визначаються Організатором Програми. Віртуальна картка, а також пластикова картка або брелок можуть бути використані не лише для нарахування Балів, а й для списання Балів.

1.6.2. «Віртуальна картка» – унікальний номер (Ідентифікатор лояльності) на електронному носії. За замовчуванням, Віртуальна картка може бути використана для списання Балів (є Карткою Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів).

 

1.7. «Бал» або «Літр» – умовна облікова одиниця, яка нараховується на баланс Учасника відповідно до схем нарахування, встановлених Організатором Програми. Баланс всіх карток програми обраховується тільки в літрах. При поповненні картки будь-яким способом нарахування і списання здійснюється тільки в літрах.

 

1.8. «Рахунок Учасника» (Рахунок, Баланс) – сукупність даних в інформаційній системі Організатора Програми (Базі персональних даних Учасників Програми) про трансакції нарахування та списання балів Учасника.

 

1.9. «Анкета» – формуляр, окремий документ, частина документу або електронний формуляр, що пропонується для заповнення фізичній особі Організатором, в результаті заповнення та надсилання якого фізична особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє (надає згоду) обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних та цих Правил. Заповнена фізичною особою та отримана Організатором Анкета є підставою для реєстрації фізичної особи Учасником Програми (підтвердження участі такої фізичної особи в Програмі).

 

1.10. «Гаряча лінія» – сервіс, що надається Організатором Учасникам Програми для вирішення питань, пов’язаних з участю в Програмі.

 

1.11. «Персональний Кабінет Учасника» – окремо виділений розділ на сайті або у мобільному додатку, в якому Учасник Програми має можливість ознайомитись з даними про транзакції нарахування та списання балів, змінити свої персональні дані Учасника Програми, отримати інформацію щодо участі в Програмі, в окремих акціях (пропозиціях) в рамках Програми, тощо. Вхід у Персональний Кабінет Учасника здійснюється через пароль та авторизацію.

 

1.12. «Верифікація» – процедура підтвердження дійсності номеру мобільного телефону, що здійснюється згідно з цими Правилами у процесі отримання Віртуальної картки / здійснення онлайн-реєстрації картки.

 

2. Участь

 • 2.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18 років і є громадянами України, що постійно проживають на території України.
 • 2.2. Вступ до Програми (реєстрація Учасником) є безкоштовним. Реєстрацію в програмі можна здійснити через мобільний додаток.
 • 2.3. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших розрахункових операцій, які не передбачені умовами Програми.
 • 2.4. Програма розрахована суто для особистого користування фізичних осіб. Бали/літри, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть продаватися, обмінюватись, використовуватися як засіб платежу чи іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому цими Правилами Програми.
 • 2.5. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми, окрім окремих випадків, визначених цими Правилами.
 • 2.9. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його пластикового носія, в інших випадках, а також для його розблокування, Учаснику необхідно відразу звернутися до Організатора за телефоном Гарячої лінії Програми.
 • 2.10. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в Анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі – Базі персональних даних Учасників Програми.
 • 2.10. За бажанням та взаємною згодою Учасників кілька Рахунків Учасників з різними Ідентифікаторами лояльності можуть бути об’єднані в один (балансом об’єднаного Рахунку Учасників можна керувати з використанням Ідентифікаторів лояльності таких Учасників).

3. Анкета, персональні дані та порядок реєстрації Учасника Програми

 • 3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі – Базі персональних даних Учасників Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою використання Балів згідно з Правилами Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
 • Існує обов’язковий перелік інформації, яка повинна бути внесеною при заповненні Анкети. Без зазначення такої обов’язкової інформації реєстрація Учасника в Програмі неможлива.
 • Обов’язковими для заповнення є наступні поля:
 • 3.1.1 Ім’я
 • 3.1.2 Прізвище
 • 3.1.3 Дата народження
 • 3.1.4 Стать
 • 3.1.5 Номер мобільного телефону
 • 3.1.6 Адреса електронної пошти (e-mail)
 • Обов’язковою умовою списання Балів з Рахунку Учасника в процесі отримання Винагород чи участі у акціях (пропозиціях) в рамках Програми є зазначення наведеної вище інформації при заповненні Анкети та її внесення до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми – на момент отримання Учасником Винагороди та/або участі в акції (пропозиції) в рамках Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
 • Організатор може заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника до внесення або актуалізації Учасником обов’язкової інформації згідно з зазначеним вище переліком.
 • 3.2. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей. Учасник Програми несе відповідальність за достовірність та актуальність даних, зазначених у Анкеті, а також своєчасність повідомлення про їх зміну. Організатор не зобов’язаний здійснювати перевірку відповідності дійсності відомостей, зазначених в Анкеті.
 • 3.3. Анкета Учасника Програми може бути заповнена як в паперовому, так і в електронному вигляді. Анкета не приймається/не реєструється, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають цим вимогам.
 • 3.4. Для того, щоб стати зареєстрованим Учасником Програми, потрібно виконати наступне:
 • 3.4.1 пройти процедуру реєстрації у точці продажу отримавши пластикову картку або самостійно здійснити онлайн-реєстрацію картки
 • 3.4.2 з використанням сайту або мобільного додатку, заповнити електронну Анкету Учасника, здійснити реєстрацію Учасником Програми та отримати Віртуальну картку без отримання пластикової картки.
 • 3.5. Термін внесення даних наданої Організатору друкованої Анкети до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми – становить 21 день від дати подання Анкети Учасником Організаторові. У випадку подання Організатору Анкети у формі електронного формуляру дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення.
 • 3.6. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.
 • 3.8. Організатор не несе відповідальності перед фізичною особою у випадку втрати Балів з Рахунку, яка відбулась до моменту реєстрації у порядку, встановленому цими Правилами.

3.а. Згода на обробку персональних даних Учасника

 • 3.а.1. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета або надісланий фізичною особою електронний формуляр Анкети (надсилання такого формуляру можливе лише після проставлення відмітки про надання згоди (дозволу) на обробку персональних даних згідно з цими Правилами) засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові Програми (володілець персональних даних) на обробку згідно з Законом України «Про захист персональних даних» (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) для обробки з визначеною у цьому пункті метою, знеособлення, знищення тощо, у тому числі у картотеках та/або з використанням інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи, які вказані у Анкеті (надісланому фізичною особою електронному формулярі Анкети), даних про операції придбання (отримання) Винагород, Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що проводяться в рамках зазначеної Програми, придбання товарів (послуг), здійснені Учасником Програми або іншими уповноваженими ним третіми особами, з метою винагородження фізичної особи як Учасника Програми на виконання цих Правил і згідно з ними.
 • Шляхом заповнення та підписання Анкети або надіслання електронного формуляру Анкети фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних (перелічені вище), а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника Програми про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника Програми відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.
 • Категоріями даних, які обробляються в процесі участі у Програмі, є дані про операції придбання (отримання) Винагород, Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що проводяться в рамках Програми, придбання товарів (послуг), здійснені Учасником Програми або іншими уповноваженими ним третіми особами, прізвище, ім’я, вік (дата народження), стать, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду.
 • Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Організатору як володільцю персональних даних на увесь період (строк) дії Програми, учасником якої стає особа. У випадку припинення участі в Програмі за ініціативою відповідного учасника (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу), обробка персональних даних припиняється з моменту такого припинення участі (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу).
 • Ненадання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах чи відкликання особою наданої нею згоди унеможливлюють її реєстрацію та подальшу участь в Програмі, оскільки унеможливлюють виконання Організатором зобов’язань згідно з цими Правилами, спрямованих на реалізацію мети цієї Програми у вигляді винагородження Учасників Програми згідно з цими Правилами.
 • Учасник Програми може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це Організатора через Гарячу лінію Програми або через надані Організатором електронні канали комунікацій, без наслідків для законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку відкликання згоди на обробку персональних даних, з моменту повідомлення Організатора про відкликання згоди участь такого Учасника у Програмі завершується, його персональні дані знищуються, їх обробка припиняється.
 • Щодо усіх питань, пов’язаних із вказаною вище обробкою даних, у тому числі щодо відкликання згоди, Учасник Програми має право звертатись за телефоном Гарячої лінії Програми.
 • У разі ненадання згоди на обробку персональних даних на описаних умовах, видача набору інформації для Учасника Програми лояльності фізичній особі не здійснюється, оскільки в такому разі неможливим є проходження процедури перереєстрації.
 • Шляхом надання у вказаному вище порядку згоди на обробку персональних даних фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних, а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти таку фізичну особу про здійснені ним дії з обробки її персональних даних відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.
 • Фізична особа може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це Організатора через Гарячу лінію Програми або через надані Організатором електронні канали комунікацій, без наслідків для законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку відкликання згоди на обробку персональних даних, з моменту повідомлення Організатора про відкликання згоди процедура реєстрації скасовується, обробка персональних даних такої фізичної особи припиняється, а персональні дані знищуються.
 • 3.а.3. Умовою надання фізичній особі можливості отримати Віртуальну картку є здійснення онлайн-реєстрації в мобільному Програмного додатку в межах процедури верифікації в інформаційно-телекомунікаційній (автоматизованій) системі – Базі персональних даних Учасників Програми – та подальша обробка інформації про номер мобільного телефону такої фізичної особи.
 • З метою проходження процедури верифікації для отримання Віртуальної картки/здійснення онлайн-реєстрації картки, отриманої в пакеті Учасника, згідно з цими Правилами, фізична особа надає добровільну згоду (дозвіл) Організатору Програми (володілець персональних даних) на обробку шляхом збирання, реєстрації, зберігання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) з використанням інформаційно-телекомунікаційної (автоматизованої) системи – Бази персональних даних Учасників Програми – та знищення її персональних даних (номеру мобільного телефону) згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та відповідно до цих Правил.
 • Факт надання фізичною особою добровільної згоди (дозволу) на обробку визначених у цьому пункті персональних даних засвідчується натисненням фізичною особою після введення номеру мобільного телефону у процесі верифікації у мобільному Програмному додатку. Інформаційна система – База персональних даних Учасників Програми – не створює можливостей для обробки зазначених у цьому пункті персональних даних до моменту натиснення відповідної кнопки.
 • За умови виконання таких дій, на вказаний відповідною фізичною особою номер мобільного телефону автоматично надходить СМС-повідомлення з кодом авторизації. Незазначення коду авторизації прирівнюється до відкликання наданої у цьому пункті згоди, внаслідок чого обробка персональних даних фізичної особи припиняється.
 • У разі ненадання згоди на обробку персональних даних на описаних умовах, видача набору інформації для Учасника Програми лояльності фізичній особі не здійснюється, оскільки в такому разі неможливим є проходження процедури реєстрації. Шляхом надання у вказаному вище порядку згоди на обробку персональних даних фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних, а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти таку фізичну особу про здійснені ним дії з обробки її персональних даних відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.

4. Права та обов’язки Організатора

 • 4.1. Ідентифікатор лояльності є власністю Організатора.
 • 4.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови (Правила) Програми. У випадку закриття Програми всі Бали, нараховані Учасникові під час участі в Програмі, можуть бути використані ним протягом 3-х (трьох) місяців після публікації повідомлення про закриття.
 • 4.3. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення Організатором двох і більше Рахунків, де збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно: 1) прізвище, ім’я; 2) дата народження 3) регіон, де здійснювались останні покупки, Організатор вправі об’єднати Рахунки та Бали з Рахунків Учасника Програми. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за одним записом, а саме номер мобільного телефону, Організатор вправі заблокувати такі Рахунки до з’ясування достовірності наданих Учасником персональних даних.
 • 4.4. Організатор має право відмовити у видачі картки Учасника, вилучити чи припинити дію карток Учасника, тимчасово заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника за таких обставин:
 • а) використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не відповідає умовам Програми та Правилам;
 • б) будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі;
 • в) відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців;
 • г) відкликання фізичною особою своєї згоди на обробку її персональних даних;
 • д) надання фізичною особою недостовірних та/або неточних відомостей, що вказані в Анкеті;
 • е) встановлення факту неактуальності відомостей, що вказані в Анкеті;
 • є) нездійснення оплати Учасником будь-яких придбань (замовлень) у Точці продажу.
 • Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.
 • 4.5. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.
 • 4.6. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та Винагороди, проте не несе відповідальності за те, що таке повідомлення не було доставлене, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.
 • 4.7. Нарахування Балів згідно з цими Правилами, відповідно до правил (умов) акцій (пропозицій) рамках Програми здійснює Організатор.

5. Права та обов’язки Учасника

 • 5.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.
 • 5.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний Рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.
 • 5.3. Учасник надає Організаторові або Партнеру Програми від імені Організатора право повідомляти йому поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS та/або Viber/Telegram/Whatsapp будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру з метою його винагородження згідно з Правилами Програми.
 • 5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за переліченими вище комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.
 • 5.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

6. Нарахування балів

 

 • 6.1. Якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми, щоразу для нарахування бонусних Балів/Літрів при здійсненні покупки в автоматі або поповненні балансу картки, Учасник повинен використати Ідентифікатор лояльності за допомогою пластикової картки або мобільного додатку перед здійсненням оплати, таким чином бонусні літри автоматично зараховуються на Рахунок Учасника.
 • 6.2. За загальним правилом, Бали нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за покупку товарів готівковими коштами чи банківськими картками. Інформація про схеми нарахування розміщується на сайті. Нарахування Балів може здійснюватись також у порядку, визначеному правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
 • 6.3. Після реєстрації картки бонусні літри/бали нараховуються за базовою бонусною ставкою у розмірі 20%. Після купівлі 1000 літрів води за допомогою пластикової картки, брелока, віртуальної картки бонусна ставка збільшується до 25%, а після 2000 літрів до 30%. В рамках окремих акцій та пропозицій Організатор може змінювати бонусну ставку згідно з правилами (умовами) окремих акцій та пропозицій. Додаткові Бали також можуть бути нараховані Організатором згідно з правилами (умовами) окремих акцій та пропозицій.
 • 6.4. Літри/Бали не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів в жодній грошовій одиниці. Бали / Літри не є електронними грошима і не виконують функцій електронних грошей.
 • 6.5. Якщо інше не передбачено окремими правилами (умовами) акцій (пропозицій) в рамках Програми, при купівлі товарів здійснюється нарахування Балів на Рахунок Учасника у кількості, передбаченою бонусною ставкою. Розмір та зміна бонусних ставок здійснюється у порядку, визначеному цими Правилами.

7. Використання балів

 • 7.1. Учасник має право використати баланс літрів (балів) на власний розсуд в будь-якому автоматі мережі Водолій, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
 • 7.2. Використання Балансу здійснюється за умови застосування пластикової картки, брелока або віртуальної картки, з якої дозволено здійснювати списання Літрів/Балів, якщо інше не передбачено правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми. Відповідна кількість Балів буде списана з Рахунку Учасника.
 • 7.3. В межах реалізації окремих акцій (пропозицій) може бути передбачена можливість здійснювати списання Балів згідно з умовами (правилами) таких акцій (пропозицій) не у зв’язку з придбанням (отриманням) Винагород.
 • 7.4. Бали не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу. Учасники Програми не мають права використовувати Бали для розрахунку за товари/послуги, а також вимагати обміну Балів на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.
 • 7.5. Нараховані Бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові Програми коштами в готівковій/безготівковій формі.
 • 7.6. Бали, не використані Учасником для отримання Винагороди в рамках Програми протягом 2 (двох) років з моменту їх нарахування на Рахунок, будуть вважатися протермінованими і можуть бути списані з рахунку Учасника. Інше може бути передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
 • 7.7. У випадку, якщо відбулося не авторизоване Учасником списання Балів, Учасник зобов’язаний повідомити про це Організатора шляхом звернення на Гарячу лінію Програми:

 

8. Інші умови

8.1. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.

 

8.2. Програма є довготерміновою.

 

8.3. В рамках Програми можуть проводитись акції (пропозиції), правила (умови) яких визначаються Організатором та/або Партнером (-рами) за погодженням з Організатором, та/або Партнером самостійно (без погодження з Організатором). Визначення Партнером правил (умов) акцій (пропозицій) в рамках Програми самостійно (без погодження з Організатором) можливе лише у випадку, якщо умовами укладеного між Організатором та відповідним Партнером договору передбачене право Партнера бути організатором акцій (пропозицій) в рамках Програми (залучати інших Партнерів до акцій (пропозицій) в рамках Програми, тощо) та самостійно (без погодження з Організатором) визначати правила (умови) акцій (пропозицій) в рамках Програми. У випадку, якщо Партнер як організатор акції (пропозиції) згідно з відповідним договором самостійно (без погодження з Організатором) визначив правила (умови) проведення акції (пропозиції) (або здійснив таке визначення правил (умов) з порушенням цього пункту) і при визначенні правил (умов) відповідної акції (пропозиції), її організації, проведенні було порушено вимоги, встановлені чинним законодавством України, такий Партнер самостійно і за власний рахунок несе відповідальність у зв’язку з такими порушеннями та відшкодовує Організатору усі збитки, завдані останньому внаслідок таких порушень

 

8.4 Повернення коштів здійснюється тільки за умови, що Учасник не зміг скористатися пластиковою або віртуальною карткою понад 1 тиждень з вини Організатора, а саме якщо онлайн-система не працює. В такому випадку Учасник має звернутися за телефоном техпідтримки з відповідним запитом та самостійно організувати повернення пластикової картки. Якщо Учасник має тільки віртуальну картку, кошти повертаються йому протягом 3 робочих днів після відповідного запиту, а якщо пластикову, протягом 3 робочих днів з дня отримання картки. Учаснику повертається фактично сплачена сума, а основні + бонусні бали/літри за цю транзакцію анульовуються

 

Період дії акційної пропозиції: з 01 вересня 2010 р. на постійній основі.

У рамках пропозиції здійснюється нарахування на рахунок учасника, який є клієнтом (покупцем) (далі також – Клієнт (Покупець)), у Програмі лояльності «Водолій» (далі – Рахунок) при виконанні умов пропозиції у місці її дії балів у Програмі лояльності «Водолій» (далі – Бали) у кількості, встановленому організатором Програми в цих правилах. Отримання такої знижки здійснюється шляхом списання Балів, виходячи із Правил Програми або окремої Акції або пропозиції.

Кошик

Доставка здійснюється протягом тижня.   Номер автомата 267 єдиний для замовлення карток. Не вносьте жодних змін.

Картка постійного клієнта

30 літрів

Картка надає можливість накопичувати бонусні літри та купувати воду на 20%-30% дешевше

Отримуй безкоштовно 20 літрів

Тільки заповни анкету
Нарахування протягом 24 годин